deutsch
IC  у Києві
DAAD в Україні
DAAD у світі
Стипендії DAAD
Навчання в Німеччині
Дослідження в Німеччині
Життя в Німеччині
Вивчення німецької мови
Новини
Колишні стипендіати
Сервіс
Контакт
Додати цю сторінку до фаворитів
Надрукувати цю сторінку
Logo
Studieren und Forschen in Deutschland Home


Міністерство закордонних справ
Одним з найважливіших завдань зовнішньої політики в галузі культурни є сприяння розвитку та розповсюдженню німецької мови. Певні обов´язки, пов´язані з виконанням цього завдання, розподіляють між собою незалежні інститутції, які називаються посередниками. Німецькі посередницькі організації пропонують, в залежності від поставлених завдань та пріоритетів, інформацію, програми обміну, стипендії або мовні курси. Німецькі посередницькі організації є Вашими важливими партнерами в Німеччині та інших країнах, вони охоче нададуть Вам допомогу. Міністерство закордонних справ фінансує посередницькі організації, які діють в галузі зовнішньої культурної політики, та тісно з ними співпрацює.
www.auswaertiges-amt.de/www/de/aussenpolitik/kulturpolitik

Німецькі посередницькі організації

Німецька служба академічних обмінів (DAAD)
Міжвузівська коопераційна мережа Німецької служби академічних обмінів (DAAD) представлена у понад 89 країнах та підтримується більше ніж 400 лекторами, 13 філіалами та більше ніж 40 інформаційними центрами. DAAD в рамках своїх понад 200 стипендійних програм надає фінансової підтримки німцям та іноземцям з усього світу. DAAD виступає за інтернаціоналізацію німецьких ВНЗ, підтримує програми та партнерства, що скеровані на розвиток германістики та німецької мови за кордоном та налагоджує співпрацю в галузі освіти з країнами, що розвиваються та реформуються. DAAD допомогає з усіх питань, що стосуються ВНЗ та навчання.
www.daad.de

Гете-Інститут (GI)
Гете-Інститут пропонує мовні курси та іспити з німецької як іноземної у 143 культурних інститутах в 77 країнах. Гете-Інститут допомагає вчителям німецької мови підвищити кваліфікацію та розробляє матеріали для викладання німецької. Він організує культурні програми та в своїх інформаційних центрах та бібліотеках пропонує інформацію та медії для викладання та вивчення мови, культури та суспільства в Німеччині. Гете-Інститут допомагає всім, хто вивчає та викладає німецьку мову.
www.goethe.de

Центральний відділ у справах освіти за кордоном (ZfA)
Центральний відділ у справах освіти за кордоном (ZfA) у Федеральному адміністративному відомстві керує близько 1900 німецькими вчителями у 117 німецьких школах та інших 370 шкільних закладах, що підтримуються Федеративною Республікою Німеччина, а також у німецьких відділеннях державних шкіл. Центральний відділ у справах освіти за кордоном (ZfA) відповідає за педагогічну, кадрову та фінансову допомогу шкільній роботі за кордоном. Він щорічно проводить іспит для отримання "Диплому з німецької мови" (Deutsche Sprachdiplom - DSD II). Центральний відділ у справах освіти за кордоном (ZfA) допомагає у питаннях шкільної освіти.
www.auslandsschulwesen.de

Служба педагогічних обмінів (PAD)
Служба педагогічних обмінів (PAD) підтримує міжнародний обмін в шкільній сфері. В програмах PAD беруть участь понад 90 країн. PAD інформує та консультує про програми обміну та можливості фінансової підтримки, а також сприяє міжнародним зустрічам та контактам. PAD допомагає в тих випадках, коли йдеться про міжнародний шкільний обмін або подання заяв на такі програми ЄС, як COMENIUS, LINGUA та ARION.
www.kmk.org/pad/ueberbli.htm

Інститут міжнародних відносин (ifa)
Інститут міжнародних відносин (ifa) своєю діяльнястю сприяє постійному обміну між культурами. Завдяки програмам зустрічей ifa встановлюється контакт з жителями 120 країн світу. Інститут готує менеджерів німецьких фірм до перебування за кордоном та організовує подорожі з метою виступу з доповіддю або проведення зустрічей між політиками, економістами, журналістами та митцями. За підтримки ifa німецьку мову як іноземну вивчають 30000 відвідувачів мовних курсів зі 100 країн. Спеціальна програма ifa підтримує німецьку меньшину у Центральній та Східній Європі. Ifa представлений у багатьох країнах завдяки програмі скерування асистентів та допомагає у культурних та мовних програмах обміну та підтримки.
www.ifa.de

Спілки, інститути, товариства

Інститут TestDaF
Інститут TestDaF у м. Хаген було створено зареєстрованою спілкою "Товариство розвитку академічних тестів" при Університеті заочного навчання м. Хаген та Рурському університеті м. Бохум, його завданням є створення та організація іспиту "Тест з німецької мови як іноземної " ("Test Deutsch als Fremdsprache", скорочено: TestDaF). Всі завдання для цього іспиту розробляються та перевіряються в Інституті TestDaF. Тест з німецької мови як іноземної можна скласти у ліцензованих центрах у на сьогодні 65 країних світу. Учасники іспиту отримують від Інституту TestDaF серифікат, який підтверджує їхнє володіння мовою за чотирма показниками: розуміння почутого та прочитаного, письмове та усне висловлювання, а також диференційовано вказує рівень володіння мовою (рівні TestDaF). Іспит TestDaF було розробленно за дорученням Німецької служби академічних обмінів (DAAD) та Конференції ректорів ВНЗ (HRK). Він визнається німецькими ВНЗ як документ, що підтверджує володіння німецькою мовою, для вступу до ВНЗ.
www.testdaf.de

Інститут німецької мови (IDS)
Інститут німецької мови (IDS) в м. Маннгайм є центральним позауніверситетським закладом, завданням якої є дослідження та документування сучасної німецької мови. IDS має бібліотеку, архіви та документації, а також зібрання текстів та мовні бази даних, якими можуть користуватися і науковці з інших інституцій. IDS регулярно організовує доповіді, конгреси, колоквіуми. Завдяки цьому ІDS підтримує також комунікацію між германістами та мовознавцями.
www.ids-mannheim.de

Міжнародна спілка вчителів німецької мови (IDV)
Міжнародна спілка вчителів німецької мови (IDV) є організацією, що поєднує п´ять організованих на пяти континентах спілок вчителів німецької мови. Вона представляє інтереси вчителів німецької мови в усьому світі. Завданням та метою IDV є підтримка міжнародних контактів та співробітництва, подальше розвинення фаху "Німецька мова як іноземна" та підтримка обміну. Кожні чотири роки ІDV організовує Міжнародну конференцію вчителів німецької мови, спілка проводить олімпіади з німецької мови та проводить регіональні конференції та робочі зустрічі.
www.idvnetz.org

Товариство німецької мови (GfdS)
Товариство німецької мови (GfdS) є політично незалежню спілкою зі збереження та дослідження німецької мови. Товариство має на меті сприяти поширенню німецької мови в Німеччині та інших країнах та давати критичну оцінку розвитку мови. GfdS видає журнали "Мовна служба" ("Der Sprachdienst") та "Рідна мова" ("Muttersprache") та пропонує Службу консультацій з питань мови. GfdS організовує доповіді та програми заходів за кордоном.
www.gfds.de

Фонд ім. Роберта Боша
Фонд ім. Роберта Боша є приватним фондом. Він займається сприянням взаєморозумінню між народами, освітою, мистецтвом, культурою та наукою. За підтримки програми скерування лекторів фонду ім. Роберта Боша у співпраці з Центром вивчення Східної Європи та університетом м. Гоенгайм 100 випускників німецьких ВНЗ викладають у ВНЗ Центральної та Східної Європи. Програма скерування лекторів нараховує 60 лекторів з мови та 40 лекторів з інших спеціальностей.
www.bosch-stiftung.de

Німецька спілка германістів
Німецька спілка германістів підтримує германістів у школах, ВНЗ, центрах підвищення кваліфікації та дослідних закладах. Спілка підтримує контакти зі спорідненими спеціальностями та з іншими спеціалізованими об´єднаннями в Німеччині та поза її межами.
www.germanistenverband.de

DAAD Partner
Карта сайту  |  Імпрессум  |  Контакт © DAAD
DAAD Links
 
 
 
 DSK