deutsch
IC  у Києві
DAAD в Україні
DAAD у світі
Стипендії DAAD
Навчання в Німеччині
Загальна інформація
Університети
ВНЗ прикладного       напрямку
Навчальні програми
Дослідження в Німеччині
Життя в Німеччині
Вивчення німецької мови
Новини
Колишні стипендіати
Сервіс
Контакт
Додати цю сторінку до фаворитів
Надрукувати цю сторінку
Logo
Home

Що таке ВНЗ прикладного напряму (Fachhochschule)?

В той час, як про університети та про технічні університети можна мати певну уяву і за кордоном, ВНЗ прикладного напряму являють собою особливий тип навчальних закладів, що існують лише у Німеччині і у такій формі виникли досить недавно. І всеж вони користуються весь час зростаючим попитом - вже майже чверть всіх німецьких студентів-початківців обирають ВНЗ прикладного напряму. Кількість студентів таких ВНЗ сьогодні в п’ ять разів більша за ту, що була в часи їх виникнення. 32% всіх випускників ВНЗ (на 1997 рік) закінчили саме ВНЗ прикладного напряму. В окремих галузях, як інженерні професії, більше половини закінчили ВНЗ прикладного напряму.

Особливі ознаки: орієнтація на практику, швидке навчання

Що при цьому приваблює студентів - це швидкий шлях до професії. Тому що навчання у ВНЗ прикладного напряму, і це є їх особливою ознакою, орієнтується на практику. Добре організований навчальний процес, зайняття у невеликих групах, іспити під час навчання та зорієнтований на потреби професійної практики вибір предметів - все це дає можливість зробити строк навчання меншим, ніж в університеті. Час, вільний від навчання (семестрові канікули), теж є меншим. Це не означає відмову від науковості - у ВНЗ прикладного напряму не лише вчать, а й проводять дослідження. Але ці дослідження орієнтуються на практику і значною мірою на область застосування. З цього слідує, що у ВНЗ прикладного напряму не можна знайти так звані екзотичні фахи або навчальні курси чисто теоретичного напряму. Вибір спеціальностей особливо спрямований на практиків з академічною освітою в області інженерії, економіки, дизайну та соціального забезпечення, в яких зараз є потреба. Випускники ВНЗ прикладного напряму, як правило, отримують диплом (Diplom (FH)). новий Рамковий закон про вищі школи (Hochschulrahmengesetz - HRG) дав можливість після закінчення певних навчальних курсів отримувати ступені “Bachelor" та "Master", що визнаються в усьому світі. І цією нагодою все більше користаються ВНЗ прикладного напряму.

З історії ВНЗ прикладного напряму

Німецькі ВНЗ прикладного напряму - це плід дискусій в галузі освіти кінця 60х років. Необхідність мати конкурентноздатну в світовому масштабі економіку призвела до потреби у висококваліфікованих співробітниках, що могли би швидко й успішно на основі академічної освіти виконувати практичні завдання. І цим займаються ВНЗ прикладного напряму.

Однакове значення з університетами

Більшою частиною вони виникли на основі закладів, що пропонували професійну освіту на високому рівні без претензій на науковість і часто лише в області окремих спеціальностей; такі заклади називалися, напр., інженерна школа (Ingenieurschule) або вища школа економіки (Höhere Wirtschaftsfachschule). Рішення міністрів культури федеральних земель від 1969 (оскільки федеральні землі Німеччини мають суверенітет в області культури, їм підкоряються всі освітні установи разом з усіма ВНЗ) та федеральний Рамковий закон про вищі школи підняли ВНЗ прикладного напряму до одного рівня з університетами та подібними їм закладами: ВНЗ прикладного напряму теж є автономними в рамках земельних законів, це означає, що їм гарантується свобода науки та досліджень і академічне самоврядування. З того часу подальший розподіл системи вищої школи шляхом створення та розвитку ВНЗ прикладного напряму є важливою метою політики федерації та земель.
Після об’ єднання Німеччини це завдання набуло набагато більшого значення. При цьому в нових федеральних землях ВНЗ прикладного напряму можна було створювати і на основі закладів, що на академічному рівні були близькими ВНЗ прикладного напряму старих земель, як, напр., на основі інженерних та інших спеціальних інститутів. Крім того, ВНЗ прикладного напряму виникали, як і в старих землях, на основі інженерних та інших фахових шкіл.

Що пропонують ВНЗ прикладного напряму?

Велика різноманітність

Вже зважаючи на кількість ВНЗ прикладного напряму пропонують студентам велику пропозицію. Ви можете вибирати з більше, ніж 150 ВНЗ прикладного напряму. Крім того, існує ще 31 урядовий ВНЗ прикладного напряму, вони утримуються федерацією та землями для власних потреб, і там можуть навчатися лише працівники німецьких державних організацій. Всі інші ВНЗ прикладного напряму є доступними для всіх і, звичайно, для іноземців. Вони також утримуються та фінансуються переважно федеральними землями. До того ж, існуює ще 44 визнаних державою ВНЗ прикладного напряму, що утримуються церквою (19) та недержавними структурами (25). Слід назвати також навчальні курси прикладного напряму у п’яти німецьких університетах - "Gesamthochschulen" (вищі учбові заклади загального типу), такому типі ВНЗ, що виник внаслідок злиття університета, педагогічного ВНЗ, ВНЗ прикладного напряму та, за певних обмежень, вищої школи мистецтв та що пропонує студентам ще під час навчання широкі можливості вибору між навчальними курсами та заключними іспитами. Та, накінець, ще чотири баварських університети пропонують навчальні курси прикладного напряму.

Від Альпів до Північного моря

Географічно ВНЗ прикладного напряму розташовані по всіх федеральних землях. Так, можна вчитися у приальпійськіх містах так само, як і на Північному або Балтійському морі, на Рейні або в люнебурзькій пустці. Нерідко ВНЗ прикладного напряму знаходяться у маленьких, мало відомих але привабливих містечках, що може бути сприятливим для проживання та навчання.

Дослідження для регіону

Всі роботи ВНЗ прикладного напряму мають регіональний характер. Завдяки конкретному співробітництву в галузі досліджень та науки вони мають тісні зв’язки з економікою та управлінням свого регіону. Вони в більшій мірі, ніж університети вважають себе закладами, що надають послуги своєму регіону. У багатьох випадках ВНЗ прикладного напряму пропонують консультації з економічних питань, а також спеціальні установи для перенесення технологій з області досліджень до практичного застосування на підприємстві. Багато дипломних робіт виникає у співпраці ВНЗ прикладного напряму з підприємствами. Всі потреби робітничого світу лежать в полі зору студентів, вони інтегруються у їх навчання. Таким чином виходить, що нерідко шанси випускників ВНЗ прикладного напряму на ринку робочих місць є кращими, ніж у випускників університетів з тією ж спеціальністю.

Міжнародне співробітництво

Одразу після завершення періоду становлення та утвердження ВНЗ прикладного напряму, незважаючи на їх регіональну спрямованість, почали укладати угоди про співробітництво з іноземними ВНЗ та підтримувати навчання своїх студентів за кордоном, а також іноземних студентів в себе. Для цього багато ВНЗ прикладного напряму пропонують навчальні курси інтернаціонального спрямування, після закінчення яких видається подвійний диплом (Doppeldiplom),що дає німецьку та іноземну академічну ступінь; крім того, під час навчання за кордоном можна отримати ще додаткові дипломи та сертифікати.

Широкий вибір фахів

ВНЗ прикладного напряму пропонують одинадцять фахів,які в свою чергу розділяються на підфахи; при цьому лише для вивчення інженерної справи існує 25 різних навчальних курсів. Інші фахи - це економіка, управління та правознавство, соціальне забезпечення, охорона здоров’ я та терапія, релігійна педагогіка, математика, інформатика, інформаційні та комунікаційні системи, мистецтво, дизайн та реставрація. До нового фаху інформаційні та комунікаційні системи входять такі навчальні курси: архівна, бібліотечна та документаційна справа, усний переклад, письмовий переклад, музейна справа, але також і окремі навчальні курси, як економіка засобів масової інформації, технічна редакція, книготоргівля / економіка видавницької справи та інше.
Із такою пропозицією (див. також таблиці у додатку) ВНЗ прикладного напряму стали опорою німецької системи вищої освіти. Близько 440 000 студентів, серед них більше 30 000 іноземців на сьогодні навчаються у ВНЗ прикладного напряму. Недоліки такої популярності: у ВНЗ прикладного напряму також існують жорсткі обмеження при наборі на певні спеціальності.


Мапа сайту  |  Імпрессум  |  Контакт © DAAD
DAAD Links