deutsch
IC  у Києві
DAAD в Україні
DAAD у світі
Стипендії DAAD
Навчання в Німеччині
Загальна інформація
Університети
ВНЗ прикладного       напрямку
Навчальні програми
Дослідження в Німеччині
Життя в Німеччині
Вивчення німецької мови
Новини
Колишні стипендіати
Сервіс
Контакт
Додати цю сторінку до фаворитів
Надрукувати цю сторінку
Logo
Home

ВНЗ прикладного напряму та його підструктури

Викладацький склад - професори й доценти

Більша орієнтація на практику ВНЗ прикладного напряму відзначається також і на викладацькому складі. Професори й доценти крім наукової кваліфікації мають, як правило, ще й практичний досвід. Так, звичайно їм необхідно мати щонайменше п’ ять років практики за своєю спеціальністю. Здобутий переважно в галузі економіки або управління практичний досвід професорів ВНЗ прикладного напряму вливається у академічну науку та дослідження та стають корисними для студентів під час їх навчання.

Ректор або президент на чолі

За своєю організаційною структурою ВНЗ прикладного напряму подібні до університетів. Тут також на чолі стоїть обраний ректор або президент, який обіймає цю посаду протягом декількох років і підтримується переважно проректорами або віцепрезидентами. Крім нього, як правило, існує ще канцлер. Вищим органом ВНЗ прикладного напряму, що укладає рішення, є рада, до складу якої входять представники професорів, наукових та інших співробітників та студентів. Ця рада у різних федеральних землях може носити різні назви, як Senat або Konzil; окремі групи теж представлені з різним правом голосу. Завданням ради є консультувати та приймати рішення з основних питань досліджень та викладання, порядку навчання та складання іспитів, а також щодо вакантних посад та прийому персоналу і устаткування матеріалами факультетів. При цьому в питаннях досліджень та викладання, а також при прийомі нових викладачів група професорів має абсолютну більшість голосів.

Розподіл на факультети (Fachbereiche)

ВНЗ прикладного напряму розподіляються на факультети. Вони керуються деканом (Fachbereichsleiter / Dekan) та радою факультету (Fachbereichsrat). Навчальний курс, як правило, входить до одного факультету, в той час, як один факультет може охоплювати декілька навчальних курсів. Крім того, є факультети, де пропонуються обов’ язкові для багатьох навчальних курсів соціально-економічні предмети, як, напр., право, соціологія, філософія та інші. На деяких соціально-економічних факультетах можна здобути додаткову кваліфікацію, як, напр., сертифікат з англійської економічної мови. Кожен факультет має робочі кімнати для викладачів та кабінети для керівного складу, крім того часто лабораторії (які часто використовуються для різних дисциплін), студії, майстерні. У великих ВНЗ прикладного напряму ці приміщення розташовані поряд і таким чином створюють місце, де студенти головним чином зустрічаються. Центральними закладами є бібліотеки та обчислювальні центри.

Студентство як організація

Із зарахуванням (Immatrikulation) до ВНЗ прикладного напряму студент стає членом студентської спілки, що підтверджується видачею студентського квитка (Studentenausweis). Студентська спілка як корпорація уповноважена обраними органами, як Загальним студентським комітетом (AStA) займатися питаннями різноманітних політичних прав ВНЗ та соціальними і культурними задачами і при цьому ще провадити власну діяльність. Більше того, студенти факультетів обирають органи самоврядування, напр., представництва студентів (Fachschaft), що на рівні факультету виконують ті ж завдання, що й обрані всіми студентами ради на рівні всього ВНЗ.

Служби для іноземних студентів

Майже у всіх ВНЗ прикладного напряму є спеціальні пункти для консультацій іноземних студентів. Звичайно це відділи міжнародних зв’ язків (Akademisches auslandsamt) але також і уповноважений з питань іноземних студентів або відділ допомоги іноземним студентам Загального студентського комітету (AStA). Від першого письмового запиту щодо можливостей навчання до подальшої консультації при вирішенні особистих проблем при навчанні іноземним студентам пропонується вичерпна допомога. І цією допомогою, як правило, інтенсивно користуються, через що ці служби надзвичайно завантажені. Ми пропонуємо Вам розпочати контактувати з ними якомога ранніше.


Мапа сайту  |  Імпрессум  |  Контакт © DAAD
DAAD Links