deutsch
IC  у Києві
DAAD в Україні
DAAD у світі
Стипендії DAAD
Навчання в Німеччині
Загальна інформація
Університети
ВНЗ прикладного       напрямку
Навчальні програми
Дослідження в Німеччині
Життя в Німеччині
Вивчення німецької мови
Новини
Колишні стипендіати
Сервіс
Контакт
Додати цю сторінку до фаворитів
Надрукувати цю сторінку
Logo
Home

Навчання у ВНЗ прикладного напряму

Семестр та семестрові канікули

Навчальний курс поділений на семестри. Зимовий семестр звичайно починається в вересні/ жовтні, літній семестр - в березні/ квітні. Один семестр триває півроку, заняття ж, як правило, проводяться протягом чотирьох або п’яти місяців. Підчас “семестрових канікул” студенти поглиблюють набуті протягом семестру знання, а також відпочивають перед початком наступного семестра. Крім того, у вільний від занять час студенти часто проходять практику, готуються до семінарів, для чого, напр., пишуть реферати.

Встановлений строк навчання: вісім семестрів

Навчання у ВНЗ прикладного напряму є чітко структурованим за змістом та за часом. Встановлений строк навчання, тобто час, протягом якого студент, як правило, може набути достатню кількість знань для отримання диплому, що дає можливість працювати за спеціальністю, звичайно складає вісім семестрів. Він ділиться на перший етап навчання (Grundstudium), основний (Hauptstudium) та практичні семестри в економіці або управлінні. Звичайно практику проходять ще під час навчання. Навчання у ВНЗ прикладного напряму частіше, ніж орієнтоване на дослідну роботу університетське навчання закінчується у встановлений час, а не пізніше.
Нові навчальні курси "Bachelor" та "Master" відрізняються від звичайних навчальних курсів тим, що там вже після шести семестрів можна отримати першу наукову ступінь “Bachelor". Навчання за програмою "Bachelor" ще більше орієнтоване на ринок робочих місць, ніж звичайне навчання у ВНЗ прикладного напряму, воно відмовляється у припустимому обсязі від певних основних предметів на користь більш інтенсивному вивченню специфічних предметів. Грунтовну теоретично-наукову освіти можна отримати на додатковому до “Bachelor" курсі, після закінчення якого присвоюється ступінь “Master". Разом це навчання складає приблизно 10 семестрів.

Структура навчального процесу

Навчальний курс поділяється на перший етап навчання (Grundstudium) - від двох до чотирьох семестрів, по закінченню складається залік або проміжний переддипломний іспит (Vorprüfung, Vordiplom/Zwischenprüfung) та основний етап навчання (Hauptstudium), в кінці якого складається дипломний іспит. Після переддипломного заліку не видається диплом, що дозволяє працювати за спеціальністю.
Під час першого етапу навчання відбувається вивчення необхідних для даного фаху наукових основ та тренування їх застосування. Для цих двох - чотирьох семестрів розклад занять є повністю визначеним. Від 25 до 30 годин на тиждень , до них ще практика та лабораторні работи, як правило, є обов’ язковими. Можливості спеціалізації та поглиблення знань з’ являються вже у другій половині навчання. На відміну від великої кількості обов’ язкових предметів на першому етапі навчання, на основному етапі навчання можливості вибору є ширшими. Паралельно з поглибленням вже набутих основних знань студенти тепер можуть обирати з великої кількості предметів та спеціалізуватися відповідно до їх інтересів. Ви до певної міри є вільними у своєму виборі, через це такі предмети називаються обов’ язковими предметами за вибором (Wahlpflichtfächer). На цій стадії можлива спеціалізація по галузям, для яких, напр., немає окремого навчального курсу.

Семестри практичного навчання

У багатьох спеціальностях складовою частиною навчання є від одного до двух семестрів практичного навчання на економічному підприємстві або на державній службі. Таким чином, практика за фахом допомагає закріпити знання та навички, набуті за фахом, на більш довгий час. Студенти вже після закінчення першого етапу навчання за підтримки відділу роботи з практикантами (Praktikantenamt) ВНЗ шукають собі місце для проходження практики на підприємстві або у відповідній установі в своєму регіоні, по всій Німеччині або за кордоном (напр., на Батьківщині у іноземного студента). Супроводжуючі заняття у ВНЗ проходять також під час проходження практики. Належна професійна підготовка до навчання у ВНЗ може скоротити час проходження практики.

Закінчення навчання у ВНЗ: диплом (Diplom (FH))

Звичайно після закінчення навчання у ВНЗ прикладного напряму видається диплом, що відрізняється від диплома університета додатковим позначенням (FH). Окрім звичайно восьмимісячного навчання у ВНЗ прикладного напряму разом із практикою порядок складання іспитів вимагає ще подання великої самостійної орієнтованої на область застосування наукової роботи (Diplomarbeit). Її необхідно подати протягом певного періоду (2-6 місяців). До того ж необхідно скласти усні та письмові іспити. Диплом - це документ, що дає можливість працювати за фахом в межах декількох спеціальностей у приватному господарстві та на державній службі. Випускників ВНЗ прикладного напряму з особливими здібностями іноді допущують до захисту кандидатської дисертації в університеті.
Крім того, не так давно були створені навчальні курси, після закінчення яких видаються дипломи "Bachelor" та "Master". Вони обидва дають можливість працювати за спеціальністю.

Навчальні заходи

Навчальні заходи проводяться, як правило, у формі лекцій, практичних занять в групах (Übungen) та семінарів. Сюди належить також практика (в лабораторіях). Успішна участь у певній кількості навчальних заходів (в залежності від порядку відвідування лекцій та складання іспитів) є обов’ язковою, її підтверджують свідоцтва про успіхи (Leistungsnachweis - "Schein"). Сюди можуть належати також екскурсії, т’юторство та навчання у робочих групах.

Лекції

Лекції, де доцент робить доповідь з певної теми, не є альтернативою самостійної роботи з книжками та підручниками. Але вони пропонують добрий огляд певної наукової області. Характер лекції суттєво залежить від теми та риторики доцента; дискусії зі слухачами при цьому не передбачаються.

Практичні заняття в групах (Übungen) та семінари (Seminare)

Практичні заняття в групах (Übungen) відбуваються для студентів першого етапу навчання. Часто вони прив’ язані до теми лекції. Практичні заняття в групах та семінари залежать від власної ініціативи студентів.
ЯК правило, семінари можна відвідувати лише після успішного складання проміжного іспиту, але пропонуються також і семінари для першого етапу навчання ("Grundseminare"). В плані техніки роботи семінари не відрізняються від практичних занять в групах (Übungen), але вони пропонують спеціальні теми. Успішна робота на семінарах вже може бути самостійним внеском до орієнтованої на практику дослідної роботи та розвитку.
На таких заняттях кількість присутніх не має перевищувати 25-30 студентів, хоча на заняттях з “масових спеціальностей” , як економіка підприємства, не рідко буває до 50 учасників та більше. Перед початком семестру, а часто ще наприкінці попереднього видаються теми практичних занять у групах та семінарів. Свідоцтво про успіхи (“Schein") з оцінками підтверджує Вашу участь, якщо Ви успішно написали домашню роботу або прочитали перед іншими учасниками реферат. Додатково або як альтернатива можуть проводитись багатогодинні письмові контрольні роботи або письмові тести.

Практика

Практика може означати, по-перше, попередню практику за фахом, що, як правило, проводиться перед початков навчання у ВНЗ прикладного напряму на належних підприємствах або установах. По-друге, практика - це вид учбових занять, де техніка робочого процесу та дослідницькі методи вивчаються та практикуються у лабораторіях, майстернях, на природі, перед комп’ ютером і т.і.

Екскурсії

В рамках програм деяких спеціальностей передбачені екскурсії тривалістю від одного дня до декількох тижнів. Для окремих фахів екскурсії можуть бути навіть частиною обов’ язкових занять.

Т’юторство (Tutorium)

Додатково до лекцій, семінарів та практичних занять, що проводяться доцентами, існують ще так звані т’юторські заняття. Тут студенти молодших курсів під курівництвом студентів старших курсів повторити та поглибити запропонований доцентами матеріал. Більш вільна атмосфера на т’юторських заняттях є доброю можливістю для тих, хто ще не почуває себе досить впевнено в плані знання мови та фаху, випробувати свої знання мови, фаху, а також обмінятися думками з іншими в невеликій групі.

Робоча група (Arbeitsgemeinschaft) та робочий кружок (Arbeitskreis)

Деякі студенти добровільно збираються у робочі групи або робочі кружки, щоб опрацювати певну тему, прочитати матеріал з фаху, а також разом підготуватися до іспиту під керівництвом доцента або без нього.

Планування навчання

Хто своєчасно та грунтовно планує своє навчання, може зекономити багато часу та нервів. Детальну інформацію про вибір предметів для навчання Ви можете знайти вже по інтернету, там представлені майже всі ВНЗ прикладного напряму. Крім того, важливими є також “традиційні шляхи”, перераховані далі.

Порядок відвідування лекцій та складання іспитів (Studien- und Prüfungsordnungen)

Порядок відвідування лекцій та складання іспитів, що є по суті свого роду “зобов’ язуючою рекомендацією по застосуванню” для кожного навчального курсу, визначає, які існують можливості вибору предметів для навчання та їх комбінації. Вибраний Вами ВНЗ прикладного напряму надішле Вам на замовлення порядок складання іспитів для бажаної спеціальності.

Лекційний довідник (Vorlesungsverzeichnis)

ВНЗ прикладного напряму видають у вигляді книги перелік лекцій для кожного семестра. Крім того, в бвгвтьох випадках важливими є публікації на різних дошках оголошень (schwarze Bretter). Тут Ви знайдете актуальну або додаткову інформацію. Зробіть собі за звичку регулярно читати інформацію на дошках оголошень Вашого інституту!

Консультації з питань навчання

Перед або к початку семестра на багатьох факультетах відбуваються підготовчі заняття для окремих предметів та навчальних курсів. Часто пропонуються особливі підготовчі заняття для іноземних студентів, що допомагають ознайомитися з ВНЗ прикладного напряму, його оточенням, з незнайомою для Вас країною та її жителями.
З особливими питаннями щодо навчання та з власними проблемами у навчанні Ви можете звернутися до відділу консультування з питань навчання (Zentrale Studienberatung) Вашого ВНЗ та до консультаційного центру з питань навчання Вашого факультету.

Індивідуальний план навчання

Якщо Ви вже приблизно ознайомилися з переліком лекцій для Вашого фаху, з тим, що пропонують на консультаціях з питань навчання і з тим, що передписує порядок відвідування лекцій для Вашого навчального курсу, Ви можете розробити індивідуальний план навчання на семестр. Оскільки у німецьких ВНЗ прикладного напряму немає системи курсів, порядок відвідування лекцій дає Вам якщо не повну, то хоч будь-яку свободу при укладанні розкладу занять (в плані вибору предметів, а також часу, коли Ви будете їх відвідувати).
У більшості ВНЗ прикладного напряму існує можливість відвідувати курси поглиблення знань німецької мови, які частково оріентовані на лексику Вашого фаху; обов’ язково врахуйте їх при укладанні Вашого індивідуального плану навчання, оскільки к початку Вашого навчання Ви скоріше всього ще не будете зовсім вільно почувати себе в плані знання мови.

Особиста ініціатива

Можливості самим встановлювати зміст та хід навчання у ВНЗ прикладного напряму не такі широкі, як в університеті. Все ж для того, щоб успішно закінчити навчання в певний час, необхідна особиста ініціатива. Порядок відвідування лекцій та складання іспитів встановлює обсяги, які необхідно вивчити, та вказує час ("Regelstudienzeit") , протягом якого необхідно пройти навчальний курс, і отримати диплом, що дозволяє працювати за спеціальністю. Але яким чином виконати ці вимоги кожен студент вирішує сам.

Можливості післядипломного навчання

Навчальні заняття і цілі навчальні курси для для підвищення фахової та професійної кваліфікації у ВНЗ прикладного напряму набувають все більшого обсягу та значення. З кожним роком пропонується все більше курсів навчання за програмою післядипломної підготовки тривалістю від двох до чотирьох семестрів, що дають можливість після закінчення навчання у ВНЗ отримати подальшу кваліфікацію. І саме для іноземців така форма підвищення кваліфікації, що триває недовго, обіцяє успіх.
Отримати ступінь кандидата наук (Promotion) в Німеччині Ви можете лише в університеті. Передумовою, як правило, є закінчене з добрими оцінками навчання в університеті. Але всі земельні закони про вищу школу передбачають також можливість захисту кандидатської дисертації і випускниками ВНЗ прикладного напряму, що мають особливі успіхи. Порядок захисту кандидатської дисертації університету встановлює, за яких умов випускники ВНЗ прикладного напряму можуть бути допущені до захисту кандидатської дисертації. З дипломом ВНЗ прикладного напряму можна отримати ступінь кондидата наук і за кордоном.


Мапа сайту  |  Імпрессум  |  Контакт © DAAD
DAAD Links