deutsch
IC  у Києві
DAAD в Україні
DAAD у світі
Стипендії DAAD
Навчання в Німеччині
Загальна інформація
Університети
ВНЗ прикладного       напрямку
Навчальні програми
Дослідження в Німеччині
Життя в Німеччині
Вивчення німецької мови
Новини
Колишні стипендіати
Сервіс
Контакт
Додати цю сторінку до фаворитів
Надрукувати цю сторінку
Logo
Home

Навчання в університеті

Семестр та семестрові канікули

Навчальний курс поділений на семестри. Зимовий семестр починається у вересні/жовтні, літній семестр - у березні/квітні. Один семестр триває півроку, заняття ж, як правило, проводяться протягом чотирьох або п’яти місяців. Під час «семестрових канікул» студенти впорядковують набуті протягом семестру знання, пишуть семестрові роботи, проходять практику, а також відпочивають.

Встановлений строк навчання у ВНЗ

Встановлений строк начання (die Regelstudienzeit), тобто час, протягом якого студент , як правило, може набути достатню кількість знань для отримання диплому, що дає можливість працювати за спеціальністю, складає, згідно із Рамковим законом вищої школи, чотири з половиною роки. В особливих обгрунтованих випадках може бути встановлений інший строк навчання. Встановлений строк навчання для отримання ступеня бакалавра або «Bachelor» складає мінімально три і максимально чотири роки. Але оскільки навчання в німецькому університеті сильно орієнтоване на науково-дослідницьку роботу, велика кількість студентів перевищує цей строк. Для написання кандидатської дисертації студентам необхідні ще від двох до п’яти років. Крім того, у ВНЗ можна отримати ступінь магістра або «Master». Встановлений для цього строк навчання складає від одного до чотирьох років.

Структура навчального процесу

Перший та основний етапи навчання (Grund- und Hauptstudium)

Учбовий курс розділяється на перший та основний етапи навчання, що тривають відповідно 4 і 5 семестрів. Наприкінці першого етапу навчання студент складає проміжний іспит (Zwischenprufung) або переддипломний залік (Diplom-Vorprüfung), після основного курсу - захищає дипломну роботу, складає магістерський, бакалаврський або державний іспит.
Після проміжного іспиту або переддипломного заліку ще не видається диплом, який дозволяє працювати за спеціальністю.
На першому етапі навчання студенти отримують базові знання з фаху та навчаються працювати згідно із науковими принципами та застосовувати вивчене на практиці. Вони мають від двадцяти і більше часів на тиждень, переважна кількість з яких - семінари, які треба відвідувати обов’язково.
На основному етапі навчання можливості вибору значно розширюються. Паралельно з поглибленням вже набутих знань студенти тепер можуть обирати з переліку предметів (т.зв. обов’язкових предметів за вибором - Wahlpflichtfächer), спеціалізуватися відповідно до їх інтересів і зробити свій внесок до важливої дослідницької роботи.

Практика за фахом

Деякі курси вимагають від майбутніх студентів перед допуском до навчання проходження ними практики в сфері економіки або управління (напр., на промисловому підприємстві або в будь-якому відомстві). Майбутні вчителі мають провести протягом навчання практичну роботу в школі. Обов’язково довідайтесь якомога раніше в обраному Вами ВНЗ, чи не передбачає обраний Вами фах проходження практики перед допущенням до навчання.

Мета: іспити та здобуття наукового ступеня

В німецьких університетах Ви можете отримати диплом (Diplom), ступінь магістра (Magister Artium) або скласти наприкінці навчання державний іспит (Staatsexamen), а після цього написати кандидатську дисертицію (Promotion) і отримати ступінь кандидати наук (Dr.). Крім того, останнім часом спробували ввести нові наукові ступені «Bachelor» (B.A. або B.Sc. або B.Eng.) і «Master» (Master - M.A., M.Sc., M.Eng.).

Диплом (Diplom)

Закінчите Ви своє навчання отриманням диплому чи ступенем магістра, залежить загалом від обраного Вами фаху. Курси з природничих, інженерних, більшості соціальних та економічних наук завершуються отриманням диплому. Після того, як Ви виконаєте основні передумови, встановлені програмою навчання, Ви маєте написати велику за обсягом т.зв. дипломну роботу і скласти певні усні та письмові іспити. Отримання диплому свідчить про кваліфікацію і є запорукою отримання робочого місця у великій кількості спеціальностей в сфері економіки або промисловості.

Магістр (Magister Artium)

Після проходження курсу гуманітарних наук або деяких соціальних наук студенти отримують звання магістра (Magister artium) (але: див. також Staatsexamen). На відміну від дипломного, магістерський іспит складається з двох профілюючих предметів або з одного профілюючого та двох непрофілюючих. Порядок складання іспиту є відмінним для кожного фаху та може відрізнятися в різних університетах. Однак до складу магістерського іспиту обов’язково входить письмова наукова робота та усні іспити.

Державний іспит

Державний іспит складають з тих предметів, вивчення яких дає можливість німецьким випускникам працювати в державних установах ФРН (як вчитель, суддя) або в установах, що контролюються державою (лікарі, юристи, аптекарі). Держава або окремі федеральні землі визначають порядок складання іспиту. До складу екзаменаційної комісії входять представники Державного відділу з екзаменаційних питань (Staatliche Prüfungsämter) та викладачі ВНЗ. Як правило, державний іспит поділяється на дві частини (перший та другий державний іспит), що проводяться у різний час, між ними відбувається практичне навчання.
Фактично Ви можете скласти державний іспит і як іноземець. Але перевірте, чи зможете Ви потім працювати за фахом у себе на Батьківщині. Якщо Ви походите не з держави ЄС, то працювати у німецьких державних установах або в установах, що контролюються державою, Ви зможете лише в окремих випадках та з особливого дозволу компетентних земельних служб. Для іноземних студентів, що вивчають право, деякі університети пропонують програму магістерського навчання.

Захист кандидатської дисертації (Promotion)

Ви можете захистити кандидатську дисертацію з усіх предметів, що пропонуються німецькими університетами. Передумовою для цього є добрі оцінки у Вашому дипломі.
Для захисту кандидатської дисертації можуть бути визнані іноземні дипломи, але найчастіше Ви маєте виконати деякі умови та, наприклад, скласти іспит на перевірку знань або успішно працювати на додаткових заняттях. Остаточне рішення виноситься на рівні факультету (Fakultät або Fachbereich).
Для керування Вашою роботою Ви маєте знайти наукового керівника («Doktorvater / Doktormutter»), який або запропонує Вам свою тему, або прийме Вашу. Проте жоден професор не зобов’язаний це робити, навіть якщо Ви виконали всі інші умови.
Як аспірант або аспірантка Ви зобов’язані лише перед собою, наукою та Вашим науковим керівником і можете проводити дослідну роботу, як вважаєте за необхідне. Від Вас очікують нових розробок в обраній Вами дослідницькій галузі. Оскільки Вас вже не зв’язує і не підтримує курс обов’язкового навчання, колоквіуми для аспірантів, що часто пропонуються ВНЗ, є цінною можливістю для обміну знаннями та досвідом.
Окрім письмової дисертації Ви складаєте усний іспит (Rigorosum) з профілюючого предмету, а також з непрофілюючих, щоб в кінці отримати бажаний ступінь кандидата наук.

Наукові групи аспірантів «Graduiertenkollegs»

Що робити, якщо Ви хочете захистити кандидатську дисертацію у Німеччині, але не зуміли встановити контакти з німецьким професором Вашого фаху, який би керував Вашою кандидатською роботою? Альтернативою описаному вище способу захисту кандидатської дисертації є наукові групи аспірантів «Graduiertenkollegs». Тут йдеться про установи в університетах, що підтримують пошукачів на ступінь кандидата наук. Аспіранти готують свою кандидатську дисертацію в рамках систематично запланованої навчальної програми з навчальними заняттями. Вони подають заявку на індивідуальну тему дисертації, що вписується в загальну тематику дослідницької діяльності ВНЗ. Особливу цінність має міждисциплінарна спрямованість загальної дослідницької та навчальної програми. Діяльність учасників «Graduiertenkollegs» керується одним або кількома викладачами ВНЗ, що працюють у цій установі.
Довідайтесь у вибраному Вами ВНЗ, чи є у його складі «Graduiertenkolleg» та про можливості отримання стипендії. Крім того, щорічно виходить публікація з конференції ректорів ВНЗ, в якій перераховуються «Graduiertenkollegs»: «Weiterführende Studienangebote an den Hochschulen in der Bundesrepublik Deutschland», видано HRK, Bad Honnef, Verlag K.H.Bock .*

Навчальні заходи

Навчальні заходи мають однаковий вигляд у всіх університетах, також не відрізняються перший етап навчання у ВНЗ (1-4 семестри: «Grundstudium») та другий (з п´ятого семестра: «Hauptstudium»): лекції, практичні заняття в групах (Übungen), семінари, практика (також в лабораторіях). Окремі факультети самі визначають, скільки занять Ви маєте успішно відпрацювати для того, щоб досягти певних результатів та отримати за це свідоцтво про успіхи (Leistungsnachweis - «Schein»).

Лекції

Тут доцент робить доповідь на певну тему, студенти доповнюють отримані знання з книжок та підручників. Характер лекції суттєво залежить від теми та риторики доцента; дискусії зі слухачами при цьому не передбачаються. Цікаві та важливі лекції у великих університетах збирають до 400 учасників і більше; якщо Ви хочете знайти місце в аудиторії, радимо Вам приходити завчасно.

Практичні заняття в групах (Übungen) та семінари (Seminare)

Практичні заняття в групах (Übungen) відбуваються для студентів першого етапу навчання. Часто вони прив’язані до теми лекції. Практичні заняття в групах та семінари залежать від власної ініціативи студентів. Семінари не прив’язані до теми лекції, на них опрацьовується окрема наукова проблематика.
На таких заняттях кількість присутніх не має перевищувати 25-30 студентів, хоча на заняттях з «масових спеціальностей», як економіка підприємства, не рідко буває до 50 учасників та більше. Деякі доценти ще до початку семестра видають списки для реєстрації учасників семінарів, де може записатися обмежена кількість студентів. Тому обов’язково дізнайтеся, чи існують списки учасників, а також списки тем. Свідоцтво про успіхи («Schein») з оцінками підтверджує Вашу участь, якщо Ви успішно написали домашню роботу або прочитали перед іншими учасниками реферат. Додатково або як альтернатива можуть проводитись письмові контрольні роботи або письмові тести.

Т’юторство (Tutorien), репетиторство (Repetitorien) та інші види студентського групового навчання

Окрім названих видів учбових занять існують ще деякі менш формальні структури, в яких студенти самостійно здобувають наукові знання. Це є чудовою нагодою, передусім для іноземців, випробувати свої знання мови та спеціальності у менш напруженій атмосфері в невеликій групі. Т’юторські групи часто керуються більш досвідченим студентом, який пропонує студентам першого етапу навчання додаткові заняття до семінарів. Репетиторські, а також робочі і навчальні групи об’єднують студентів спільною метою (екзамен) та двосторонньою допомогою. Т’юторські та репетиторські групи вказані у переліку лекцій (видається у вигляді книги), робочі та навчальні групи переважно створюються студентами самостійно, краще про це довідатися у представництві студентів на рівні факультету (Fachschaft).

Екскурсії

В рамках програм деяких спеціальностей передбачені екскурсії тривалістю від одного дня до декількох тижнів. Інколи екскурсії можуть бути навіть частиною обов’язкових занять.

Планування навчання

Порядок відвідання лекцій та складання іспитів (Studien- und Prüfungsordnungen)

Вам необхідно дуже добре ознайомитися з порядком відвідання лекцій та складання іспитів (Studien- und Prüfungsordnungen) для Вашого фаху, бо він визначає «правила гри» для Вашого навчального курсу та отримання бажаного наукового ступеня. Вибраний Вами ВНЗ надішле Вам на замовлення опис порядку складання іспитів для бажаної спеціальності.

Перелік лекцій (Vorlesungsverzeichnis)

Університети видають у вигляді книги перелік лекцій для кожного семестра. Крім того, довідайтесь у Вашому інституті, чи є там «перелік лекцій з коментарями» («kommentiertes Vorlesungsverzeichnis»). Пояснення до кожного заняття дасть Вам про нього більш конкретне уявленя. До того ж, зробіть собі за звичку читати інформацію на «чорних дошках» (schwarze Bretter) Вашого інституту, бо тут Ви знайдете актуальну або додаткову інформацію.

Підготовчі заняття та консультації

Перед або на початку семестра на багатьох факультетах відбуваються підготовчі заняття, що часто проводяться Загальним студентським комітетом (AStA) або Представництвом студентів на рівні факультетів (Fachschaft); вони відкривають чудові можливості встановлення контактів з іншими студентами. Відділи міжнародних зв’язків часто організовують особливі підготовчі заняття для іноземних студентів, що допомагають подолати труднощі пристосування до нового університета, нового міста та до незнайомої держави. Із допущенням до навчання ви отримаєте запрошення на такі заняття.
З особливими питаннями щодо навчання та з власними проблемами у навчанні Ви можете звернутися до відділу консультування з питань навчання (Zentrale Studienberatung) університета, до окремих факультетів, а також до Представництва студентів на рівні Вашого факультету.

Індивідуальний план навчання

Німецькі університети не мають системи курсів, вони дають студентам свободу вибору в рамках, окремо встановлених для кожного фаху. Перед тим, як під впливом такого широкого вибору обрати собі велику кількість занять, детально ознайомтеся із порядком відвідання лекцій та складання іспитів (Studien- und Prüfungsordnungen) для Вашого фаху, щоб знати, які заняття Ви маєте відвідувати обов’язково (Pflichtfächer) і які Ви можете вибрати (Wahlpflichtfächer). Багато університетів також визначають, скільки годин на тиждень для певного семестра (Semesterwochenstunden) Ви маєте набрати обов’язково (це стосується і семінарів, і лекцій, і інших подібних їм занять). Якщо ви вже ознайомилися з переліком лекцій, скомбінуйте порядок відвідання лекцій та складання іспитів з заняттями, що пропонуються Вашим факультетом, але не забувайте й про заняття, які Вам особливо цікаві, і от Ви маєте ідеальний розклад занять!

Особиста ініціатива

Основною передумовою успішного навчання в німецьких університетах є самостійна робота. Жоден чітко встановлений розклад занять, жоден професор або т’ютор не змушує Вас працювати. Студентам німецьких ВНЗ необхідно мати власну мотивацію, зате на шляху до отримання вищої освіти вони вільні зійти з торованого шляху та прокласти свій власний.

Можливості післядипломного навчання

Навчання за програмою післядипломного навчання (Aufbaustudiengang), що триває від 2 до 4 семестрів, дає можливість після закінчення ВНЗ отримати подальшу кваліфікацію. З кожним роком пропонується все більше таких курсів, і вони мають особливий попит з боку іноземців завдяки їх невеликій тривалості. До того ж, деяки з них ведуться такими популярними мовами, як англійська, французька або іспанська. Подальшу інформацію можна знайти в брошурах DAAD «Aufbaustudiengänge an Hochschulen in Deutschland» або в інтернеті за адресою http://www.hochschulkompass.de (див. «Weiterführende Studiengänge»).


Мапа сайту  |  Імпрессум  |  Контакт © DAAD
DAAD Links