deutsch
IC  у Києві
DAAD в Україні
DAAD у світі
Стипендії DAAD
Навчання в Німеччині
Загальна інформація
Університети
ВНЗ прикладного       напрямку
Навчальні програми
Дослідження в Німеччині
Життя в Німеччині
Вивчення німецької мови
Новини
Колишні стипендіати
Сервіс
Контакт
Додати цю сторінку до фаворитів
Надрукувати цю сторінку
Logo
Home

Вимоги до пошукачів

Німецька мова - мова викладання

Мова викладання у німецьких університетах - німецька, за винятком тих курсів навчання за програмою післядипломної підготовки, що проводяться англійською або іншими іноземними мовами, та програм деяких університетів «International Degree Programmes», мовою викладання яких, принаймні на першому етапі навчання, є англійська. Через це дуже важливо ще в себе на Батьківщині отримати добрі знання німецької мови. До того ж, від Вашого знання мови залежить, наскільки вільно Ви будете почуватися під час перебування у Німеччині. Тому якщо поблизу Вас немає Інституту Гете або німецькомовного відділення університету, скористайтеся іншими можливостями вивчити німецьку мову.

Іспит на знання мови

Перед початком навчання пошукачі з ненімецькомовних країн мають скласти «іспит на знання німецької мови для навчання у ВНЗ для іноземних пошукачів» (DSH). Від цього іспиту можуть бути звільнені лише ті студенти, які отримали атестат зрілості після закінчення гімназії в Німеччині або в одній з визнаних німецьких шкіл за кордоном, або які мають певні дипломи Інституту Гете або отримали диплом про знання німецької мови ІІ рівня Постійної конференції міністрів культури. Термін складання DSH кожен ВНЗ встановлює самостійно. Через це довідайтесь про це якомога раніше у відділі міжнародних зв’язків обраного Вами ВНЗ. У всіх німецьких інститутах DSH побудований за однаковим принципом. Цей іспит можна складати двічи.

Мовні курси для підготовки до DSH

Більшість університетів пропонують мовні курси для підготовки до DSH. Але, на жаль, вони не в змозі прийняти всіх бажаючих. І навіть для цих курсів вже необхідно мати певний рівень знань німецької мови. Таким чином, успішне втілення Ваших намірів щодо навчання у Німеччині, а також Ваш особистий досвід у Німеччині значною мірою залежить від ступеня Вашого володіння німецькою мовою, і Вам краще збиратися у подорож лише тоді, коли вже почуваєте себе більш-менш певно.

Знання інших мов

На деяких факультетах (передусім, на філософському) від студентів вимагається, окрім володіння німецькою мовою, знання ще декількох мов, наприклад, латинської або французької. Якщо Ви їх ще не маєте, це можна, як правило, зробити на спеціальних курсах. Але будьте готові до того, що на це доведеться витратити багато часу.

Право на навчання у ВНЗ та іспит на встановлення знань «Feststellungsprüfung»

Чи будете Ви одразу допущені до навчання за обраним Вами фахом, залежить передусім від того, чи буде визнано Ваше свідоцтво про закінчення середньої школи як документ, що дає право на навчання. За відсутності безпосереднього допуску до навчання за фахом існує можливість складання іспиту на встановлення знань «Feststellungsprüfung» перед зарахуванням до ВНЗ. Повна назва цього іспиту така: «Iспит на встановлення відповідності знань іноземного студента для навчання у ВНЗ ФРН». З цих питань Вас може поінформувати відділ міжнародних зв’язків (das Akademische Auslandsamt) обраного Вами університету.
Частиною іспиту на встановлення знань є іспит з мови. Якщо Ви вже провчилися кілька семестрів у ВНЗ в себе на Батьківщині, для Вас можуть встановити особливі умови для допущення до навчання. Як правило, якщо Ви успішно провчилися два семестри на Батьківщині, Вас можуть одразу допустити до навчання. В такому випадку Ви теж можете звернутися до відділу міжнародних зв’язків.
Пошукачам, які мають скласти іспит на встановлення знань, дуже рекомендується відвідувати відділ довузівської підготовки.

Відділ довузівської підготовки «Studienkolleg»

Відділ довузівської підготовки (Studienkolleg) готує студентів до іспиту на встановлення знань. Відвідання цього відділу не є обов’язковим, але для Вашої користі ми Вам це дуже радимо, в іншому разі іспит на встановлення знань може стати для Вас серйозною перепоною. Для того, щоб Вас прийняли до відділу довузівської підготовки, необхідно мати вже добре знання німецької мови. Відділ довузівської підготовки пропонує підготовчі мовні курси для того, щоб потім навчатися у відділі, але і ці курси вже не є курсами для початківців. Обміркуйте, скільки часу Вам треба перед тим, як зможете досягти своєї остаточної мети - університет.
Адреси відділів довузівської підготовки Ви знайдете в інтернеті: www.studienkollegs.de .
Після того, як Вас прийняли до відділу довузівської підготовки, Ви вже на шляху до навчання за фахом. З точки зору мови та фаху Вас підготують по бажанню: на Т-курсі - до навчання на технічних, математичних та природничих (крім біології) факультетах, на М-курсі - до медичного, фармацевтичного, біологічного та близьких їм факультетів, на W-курсі - до вивчення економіки та соціології, на G-курсі - до всіх гуманітарних та мистецьких спеціальностей, а також до вивчення германістики, на S-курсі - до всіх мовних факультетів (окрім германістики).
На відміну від університету, відділ довузівської підготовки ще носить шкільний характер. Тут навчаються у класах із постійним складом відвідувачів, присутність є обов’язковою. Час навчання на тиждень складає, як правило, 32 години; влітку Ви маєте канікули тривалістю 6 тижнів, на Різдво та на Новий рік - 2 тижні та навесні ще 3 тижні.
Навчання у відділі довузівської підготовки триває, як правило, 2 семестри, тобто 1 рік. За окремих обставин кожен семестр можна повторити один раз. Наприкінці проводиться іспит на встановлення знань, на якому обов’язково перевіряються знання німецької мови, а також додаткових предметів з відповідного фаху:
на Т-курсі математика (інформатика включно), фізика або хімія;
на М-курсі біологія та/або хімія або математика;
на W-курсі математика, народне господарство / економіка підприємства;
на G-курсі історія, німецька або англійська література, соціологія / географія
на S-курсі друга іноземна мова, історія або соціологія / географія або німецька література.

Обмеження прийому до ВНЗ: Numerus clausus

Попит на деякі спеціальності є таким високим, що місць для навчання вистачає не для всіх. Тому німецькі та іноземні студенти підлягають процесу відбору, на якому вирішальним для допущення до навчання є середній бал з атестату зрілості, отриманого по закінченню гімназії (або еквівалентні йому атестати). При наборі на деякі спеціальності Numerus clausus діє по всій Німеччині, а на деякі - лише в рамках окремих університетів.
Навчанню іноземців у німецьких університетах приділяється велика увага. Тому навіть для таких фахів існує певний відсоток місць для іноземних пошукачів; це має переконати Вас спробувати поступити і на такі спеціальності.

Прийом до ВНЗ через Центральне управління з розподілу учбових місць (Zulassung im zentralen Vergabeverfahren)

Допущення до навчання на деяких факультетах відбувається не безпосередньо через ВНЗ, а через Центральне управління (Центральне управління з розподілу учбових місць, ZVS, Sonnenstrasse 171, Deutschland, 44128 Dortmund). Довідайтесь у відділі міжнародних зв'язків, чи не належить до них вибраний Вами фах. Але оскільки це може змінюватися від семестру до семестру, важливо своєчасно про це довідатися. Ви можете дізнатися про це вже на початку попереднього семестра в університеті. Якщо ж прийом до навчання на Вашому факультеті відбувається через ZVS, Ви маєте подавати заяву прямо на адресу ZVS лише в тому разі, якщо Ви походите з держави ЄС або якщо Ви маєте німецьке свідоцтво про навчання (якщо Ви т. зв. «Bildungsinländer»). Всі інші іноземці мають звертатися безпосередньо до Відділу міжнародних зв'язків обраного ВНЗ. (Сюди належать, як правило, і громадяни України.)

Вимоги до пошукачів на післядипломну освіту

Вимоги, які Ви маєте виконати для того, щоб Вас прийняли на навчання в аспірантуру або на курс навчання за програмою післядипломного навчання (Aufbaustudiengang), більше залежать від окремого університету, ніж вимоги для повного курсу навчання. Поінформуйтеся про пропозиції на сайті: http://www.hochschulkompass.de, див.«Studium»), а потім довідайтеся у обраному Вами ВНЗ про точні вимоги. Можливо, Вам доведеться скласти тест, який встановлює рівень знань (Einstufungstest), і, залежно від результату, пройти додаткові курси навчання та скласти іспити. І в будь-якому разі Вам потрібно буде підтвердити необхідний рівень знань німецької мови (крім англомовних курсів).


Мапа сайту  |  Імпрессум  |  Контакт © DAAD
DAAD Links